Zelenih površina u gradu je sve manje, a na održavanje trošimo sve više - prošle godine čak 9,9 milijuna kuna, upozorio je vijećnik SPD-a Daniel Radeta na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća.

- Je li održavanje isto što i uklanjanje? Onda bi ovih 10 milijuna kuna bilo opravdano. Za nadopunu drvoreda u Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu predviđeno je tek milijun kuna. Ispada da najmanje držimo do sadnje šume. Gdje su ta stabla?, pitao je Radeta.

Pročelnika Robertina Dujelu gorljivo je preduhitrio vijećnik Duško Vuković (HSU).

- Pratio sam rekonstrukcije ulica u kojima bi se skinulo jedno ili dva stabla, ja sam ih izbrojio preko 20 zasađenih. I po mjesnim odborima sam vidio da stabla niču gdje god ih je moguće posaditi, preko 200 sam ih izbrojio, rekao je Vuković, koji je to sve "evidentirao" vozeći bicikl. Njegova zapažanja potvrdio je tada i pročelnik Dujela.

- Inicijativom ovog odjela počelo se sa sadnjom novih drvoreda, ne niskih sadnica, nego velikih stabala. Vijećnik Vuković je dobro rekao, u protekle dvije godine posadili smo oko 200 stabala na različitim lokacijama, u Ulici bleiburških žrtava, Zrinsko-frankopanskoj, Splitskoj, Ulici dr. Slavka Perovića... Sve su te ulice dobile gotove drvorede, rekao je Dujela.

S obzirom da je Vuković svoje obilaske spominjao i u točki o gradnji komunalne infrastrukture, prvo mu je replicirao Antun Novoselović (SDP), koji mu je rekao da bi bilo bolje da je biciklom brojao koliko je strojeva na gradilištima.

- Kad ste se vozili biciklom i brojali stabla trebali ste brojati radove. Nema nikakve izlike da nema nikoga na gradilištu. Uvjete diktira onaj tko plaća radove, a izvođač to mora poštivati, rekao je Novoselović.

I Kristijan Kovačević (HNS) izrazio je sumnje u Vukovićev "nadzor".

- Ma pričaš bajke. Govoriš o optičkim kabelima i na kojoj su dubini, a siguran sam da ne možeš prepoznati optički kabel. Evo, povedi me na gradilište pa mi ga pokaži, pozvao ga je Kovačević.