U današnjoj emisiji „Stvoreni za Nebo" slušali smo tumačenje molitve „Očenaša" i „Pjesmu brata Sunca" sv. Franje Asiškog.

TUMAČENJE OČENAŠA

O presveti Oče naš, - Stvoritelju, Otkupitelju, Tješitelju i Spasitelju naš.
Koji jesi na nebesima - U anđelima i svetima; rasvjetljuj ih za spoznaju jer si Ti, Gospodine, svjetlo; nastanjuješ se u njima i ispunjaš ih blaženstvom jer si Ti Gospodine, najveće Dobro, vječno Dobro od kojega je svako dobro, bez koga nema dobra.
Sveti se ime Tvoje - Neka zasja u nama spoznaja Tebe da spoznamo kolika je širina dobročinstava Tvojih, duljina obećanja Tvojih, visina veličanstva i dubina sudova.
Dođi kraljevstvo Tvoje - Da Ti, po milosti, u nama vladaš i učiniš da dođemo u Kraljevstvo Tvoje gdje je jasno gledanje Tebe, savršena ljubav prema Tebi, blaženo zajedništvo s Tobom i vječno uživanje Tebe.

Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji - Da Te ljubimo svim srcem, da uvijek mislimo na Tebe; svom dušom, da uvijek želimo Tebe; svim umom, da sve svoje nakane Tebi upravljamo i da Tvoju slavu u svemu tražimo; svim silama svojim, da utrošimo sve svoje snage i osjećaje duše i tijela u služenju Tvojoj ljubavi i ni za što drugo. I da svoje bližnje ljubimo kao same sebe i da, koliko nam je moguće, sve privlačimo Tvojoj ljubavi; da uživamo u dobru drugih kao i u svome i da suosjećamo s njima u protivštinama i da nikoga ni u čemu ne vrijeđamo.

Kruh naš svagdanji - Svoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj nam danas: na spomen i razumijevanje i poštovanje ljubavi koju je za nas imao i za sve što je za nas rekao, učinio i pretrpio.

I otpusti nam duge naše - Po svome neizrecivom milosrđu, po snazi muke Tvoga ljubljenoga Sina i po zaslugama i zagovoru preblažene Djevice i svih izabranika Tvojih.
Kako i mi otpuštamo dužnicima našim - I što potpuno ne opraštamo, Ti, Gospodine, učini da potpuno oprostimo, da radi Tebe istinski ljubimo neprijatelje i da ih kod Tebe pobožno zagovaramo, da nikomu ne uzvraćamo zlom za zlo i da nastojimo Tebi u svemu koristiti.

I ne uvedi nas u napast - Niti u skrivenu niti u očitu, niti u iznenadnu niti u nezgodnu.
Nego izbavi nas od zla - Prošloga, sadašnjega i budućega. Amen!

PJESMA BRATA SUNCA

Svevišnji, svemoćni, Gospodine dobri,
Tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki.
Tebi to jedinom pripada, dok čovjek nijedan dostojan nije,
ni da Ti sveto spomene ime.
 
Hvaljen budi, Gospodine moj,
sa svim stvorenjima svojim,
napose s bratom gospodinom suncem.
Od njega nam dolazi dan
i svojim nas zrakama grije.
Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno:
slika je, Svevišnji, Tvoga božanskoga sjaja.
 
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po bratu našemu vjetru,
po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini
i svakom vremenu Tvojem,
kojim uzdržavaš stvorove svoje.
 
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestrici vodi:
ona je korisna, ponizna, draga i čista.
 
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po bratu našem ognju,
koji nam tamnu rasvjetljuje noć.
On je lijep i ugodan, silan i jak.
 
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestri i majci nam zemlji.
Ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove,
cvijeće šareno i bilje donosi.
 
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po onima koji praštaju iz ljubavi Tvoje
i podnose rado bijede života.
Blaženi koji sve podnose s mirom,
jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.
 
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestri nam tjelesnoj smrti,
kojoj nijedan smrtnik umaći neće
Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu,
a blažen, koje Ti nađeš
po volji presvetoj svojoj.
 
Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga,
zahvaljujte njemu, služite njemu
svi u poniznosti velikoj! 

Mir i dobro!