Služba komunalnih redara kao i svake godine pojačana je sa sezonskim redarima.  Rješenjem pročelnika Odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Robertina Dujele od 3.lipnja primljeni su i raspoređeni  trojica redara s ugovorom od šest mjeseci.

Sezonski komunalni redari su sa srednjom stručnom spremom: Marko Kapetanović, SSS ekonomist, Josip Karamarko, SSS upravni refefrent te Nikola Perović, SSS  prehrambene struke. Oni će imati i smjenski rad, dežurstvo koje je prijašnjih godina sezalo do 2 sata u noći.

Komunalno redarstvo koji kao gradska služba opslužuju sve resore gradske uprave a često ih se upućuje u nadležnosti državnih inspekcija i policije, imaju petoricu stalno zaposlenih redara.