Od dana 10. lipnja (ponedjeljak) na snagu stupa privremena regulacija prometa i zabrana parkiranja unutar bolničkog kruga za sva vozila osim hitnih medicinskih službi.

Uvođenje mjera zabrane nužno je zbog početka radova na Rušenju postojeće zgrade i izgradnji zgrade Dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju, te adaptaciji dnevne bolnice Službe za kirurgiju Opće bolnice Zadar.

Prema preporukama i naputcima Izvođača i Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, u bolnici će biti uvedena i ograničenja za pješake. Tako će se zatvoriti pristup liftu između zgrade Zaraznog i Kotlovnice (pristup će biti omogućen oko zgrade Kotlovnice), prolaz ispred zgrade Zaraznog (sa sjeverne strane ambulanta Hitnog prijema), prolaz između zgrade Interne i zgrade Centralnog laboratorija (prema Predavaonici), prolaz između Bolničke kuhinje i zgrade Patologije.

Također, zatvara se sjeverno-istočni ulaz (sa ulice Nikole Šubića Zrinskog) i uvodi se zabrana pristupa i parkiranja vozila na prostoru iza Patologije.

- Mole se svi djelatnici Opće bolnice Zadar da za vrijeme izvođenja radova svoja vozila ostavljaju izvan bolničkog kruga i omoguće slobodan pristup Izvođaču radova. Sva vozila koja ne poštuju navedene mjere biti će uklonjena od strane Službe za premještanje vozila o trošku vlasnika, odnosno korisnika vozila, upozorili su iz Opće bolnice.