Produžio se rok za prijavu za natječaj za Prometnu jedinicu mladeži za 2019. godinu. Zahtjevi se zaprimaju do 12. lipnja 2019. godine. Također, odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave povećana je naknada pripadnicima prometne jedinice mladeži i ona iznosi 3.000,00 kuna.

Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra.

Zahtjevi se zaprimaju do 12. lipnja, a kandidati ih moraju dostaviti u PU zadarsku u ulicu Bana Josipa Jelačića 30.

Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete predignuti kod dežurnog službenika na ulazu u zgradu PU zadarske.

Nepotpuno ispunjeni obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće prakse neće se razmatrati.