Umjesto ugostiteljske teresa uz bočnu fasadu crkve s. Krševana, uz glavni portal te romaničke građevine postavit će se radna skela.
Proizlazi to iz informacije koju smo dobili iz Konzervatorskog odjela u Zadru.
Danas su se trebali nastaviti restauratorski radovi na crkvi sv Krševana koja je zatvorena zbog lošeg stanja konstrukcije još u travnju 2008. godine.

Zaštitni radovi na programu crkve Sv. Krševana trebali su započeti 3. lipnja no zbog tehničkih razloga rok početka radova se prebacuje za 10. lipnja, najavio je pročelnik Igor Miletić i dodaje kako je izvođač radova HRZ - Hrvatski restauratorski zavod. Obnova je jako spora - koliko novaca toliko i vremena. Iako je sv. Krševan zaštitnik Grada Zadra - iz gradske blagajne od početka ovog desteljeća ne kaplju kune za tu namjenu. Pravo na crkvu, koja nije u sakralno uporabi svojata Zadarska nadbiskupija, a ona posljednjih godina, barem ono što se zna, financijski ne prati obnovu crkve.

- Planirani radovi za 2019. godinu se odnose na konzervatorsko - restauratorske radove na kamenoj plastici glavnog portala i dijela unutrašnjosti crkve Sv. Krševana. Za te se radove zatražila dozvola Grada Zadra za postavljanje radne skele na glavnom portalu. Za ovu fazu radova su osigurana sredstva iz programa zaštitnih radova Ministarstva kulture u iznosu od 200.000 kuna. Planski je predviđeno da ovogodišnja prva faza radova traje do kraja listopada. Cjelokupan plan za završetak programa je prema procjeni HRZ-a je 2022. godina, što ovisi o financijama tj. izvorima financiranja. Ovogodišnji radovi se provode isključivo uz financijsku potporu Ministarstva kulture, navodi pročelnik Miletić.

Konzervatorski odjel je jedini koji u Zadru  brine o sv. Krševanu. Pravni status crkve je da se radi o pojedinačno zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru upisanom u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-76, doznajemo od pročlenika zadarskih konzervatora.

Pročelnik Miletić nam je prošlog petka napisao i kako su se nagativno očitovali na suglasnost za javnu površinu za lokal uz crkvu Sv. Krševana. Konzervatorski odjel je na zahtjev Grada Zadra - Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom izdao Posebne uvjete u kojima se negativno očitovao na predloženi nacrt tj. predloženi položaj štekata.