U petak, 31 svibnja, u vremenu od 12:00-13:00 sati Stožer civilne zaštite općine Starigrad je odradio vježbu "Požar Starigrad 2019".  

U vježbi su sudjelovali MUP PU Zadarska-OKC, ZHM Zadarske županije, ŽVOC, DVD Starigrad, HCK, služba civilne zaštite Zadar, ŽC 112, djelatnici i učenici Osnovne škole Starigrad. Opći ciljevi vježbe bili su uvježbavanje, provjeravanje i podizanje opće razine spremnosti operativnih snaga u slučaju požara. Vježbom se provjeravala sposobnost i suradnja operativnih snaga. Ovom vježbom realiziran je plan vježbi civilne zaštite za 2019. godinu. 

Provjeravao se angažman koordinatora događaja na terenu, te je aktiviran stožer Civilne zaštite. Osnovna škola Starigrad provela je zakonom propisanu evakuaciju učenika i osoblja prema Planu za evakuaciju. Terenski dio vježbe proveden je unutar osnovne škole i igrališta ispred škole na kojem se odvijala evakuacija, zbrinjavanje unesrećenih te pružanje psihološke pomoći od strane Hrvatskog Crvenog križa. Predmet vježbe je bio i traženje unesrećenog nastavnika u školi od strane DVD-a Starigrad sa izolacijskim aparatima.

Po završetku vježbe se pristupilo analizi cijelog događaja, te doneseni zaključci kako unaprijediti suradnju svih civilnih službi, te ukazala na potencijalne probleme koje je potrebno u budućnosti ukloniti.