ZADAR - Urbanistički plan uređenja Gornji Bilig ponovno je na javnom uvidu nakon što je prijedlog plana povučen 2013. godine.

Tada se nije mogla dobiti suglasnost Odvodnje koja nije predvidjela ni projektirala taj dio komunalne infrastrukture. Sada to imamo kao preduvjet urbanizacije tog dijela grada, doznajemo od zamjenika resornog pročelnika Matka Segarića.

Područje obuhvata Plana je južno od ulice Hrvatskog sabora - nasuprot Bilog briga. Planom je obuhvaćen izgrađena i neizgrađena te infrastrukturno zapuštena i nesređena površina od oko 16,2 ha.

Unutar stambene zone srednje gustoće ovim Planom je predviđena gustoća izgradnje od 150 - 200 st/ha. S obzirom da je sveukupna površina stambene zone oko 10 ha, predviđeni broj stanovnika na području zahvata Plana je oko 2.000. To bi rezultiralo planiranjem oko 500 stanova i određen broj poslovnih i društvenih prostora. Taj broj može varirati ovisno o namjerama potencijalnih investitora. Unutar zona pored stambenih zgrada mogu se graditi gospodarske i javne zgrade. To znači nova izgradnja stambenih građevina, potom stambeno-poslovnih, gospodarskih građevina s ugostiteljskom, trgovačkom ili nekom drugom uslužnom namjenom uz uvjet da ne uznemiruju buduće stanare.

U tom smislu planirana stanogradnja čini vrijedan doprinos u urbanom razvoju grada, te neophodne stambene resurse za grad većih dimenzija. Osim smještaja domicilnog stanovništva, mogući su i apartmani. Tako bi se neposredno doprinjelo i turističkom razvoju grada, napisali su izrađivači plana kojeg potpisuje Conus iz Dobropoljane.

Još 2010. godine donesena je odluka o izradi tog plana na Gradskom vijeću. Prije devet godina Projektno društvo iz Zadra, zastupanom po direktoru Tomislavu Bakiću, bilo je spremno financirati izradu plana i povjeriti je licenciranoj tvrtki. Ali je ta tvrtka za građenje i nekretnine završila u likvidaciji. Grad Zadar je doplatio izradu plana koji je na javnoj raspravi od 30. svibnja, a izlaganje će biti 11. lipnja u 10 sati u Velikoj vijećnici.

Vlasništvo nad zemljištem u obuhvatu plana je uglavnom privatno u manjem dijelu Grada Zadra te Države. Tu se nalazi nekadašnja poljoprivredna stanica bivše tvrtke "PK Zadar" koja bi se trebala ukloniti, navodi se u obrazloženju plana.