Umjesto 31. svibnja, kako su iz Hrvatskih cesta najavljivali da će biti završeni radovi na Ulici Nikole Šubića Zrinskog, rok se produžava na 8. lipnja. Razlog tome je neplanirani iskopa rova za energetske kabele HEP-a u trupu ceste zbog čega, navodi se iz Hrvatskih cesta, radovi kasne nekoliko dana.

Do navedenoga roka završit će se i radovi uz bolnički ogradni zid, tvrde investitori na naš upit. Najveći zahvata  obnove i rekonstrukcije na državnim cestama  kroz Zadar započeo je u rujnu 2017. godina.

Krajnji rok za završetak radova na državnim cestama je 15. lipnja pa ne bi bilo čudno da se s obzirom na kišne dana i moguće dodatne komplikacije tek tada  za promet otvori nova četverotračna Ulica Nikole Šubića Zrinskog. Ona se trokrakim semaforiziranim raskrižjem, na mjestu prvog zadarskog rotora spaja s Ulicom Marka Marulića koja je postala jednosmjerna te Ulicom Dmitra Zvonimira uz Elektru na kojoj je ulegnuta kolnička površina iako je obnovljena prije koju godinu. Semafori su postavljeni na raskrižja kod Autobusnog kolodvora, drugi novi semafori su kod ulaza za hotel Kolovare, treći je kod Poliklinike a četvrti je semaforiziran spoj kod Ravnica. Vožnja tom  gradskom auto - cestom bit će čakanje svakih stotinu metara.

Gdje će biti postavljena javna rasvjeta uz kameni zid kod bolnice, nismo doznali od ravnatelja Željka Čulina koji je bio na sastanku s investitorima oko toga i drugih spornih stvari  vezanih za novu cestu koja prolazi tik uz bolnički krug. On nas je uputio na investitore a iz Hrvatskih cesta su poručili - bit će!

Obnova državnih cesta kroz Zadar nastavlja se jesen kada će se širiti i uređivati Tuđmanova ulica na potezu od Bulevara do raskrižja s Murvičkom ulicom.