Praktički istog dana kad i Sveučilište u Zadru i Opća bolnica Zadar objavila je natječaj za postavljanja aparata za samoposluživanje toplih napitaka te hladnih pića sa sneckom.

I dok zadarsko sveučilište treba 17 aparata, zadarska bolnica je oglasila potrebu za postavljanje 11 samoposlužnih aparata. Sveučilište za njih daje zakup na pet godina, a Bolnica na godinu dana. I tu nastaje bitna razlika: početna cijena za jednu lokaciju na Sveučilištu je 260 kuna dok je za bolnicu 1 200 kuna mjesečno. Posao na oba natječaja dat će onaj tko ponudi veći iznos najamnine. Na zadarskom sveučilištu natječaj je otvoren do kraja ovog tjedna, a kod bolnice do 7. lipnja