Davno je postavljen video-nadzor uz solarnu instalaciju Pozdrav suncu koja je jedno vrijeme bila na udaru vandala koji su uništavali ploče tupim predmetima.

To je jedino što se moglo doznati nakon počinjene štete za koju nikada nije otkriven niti jedan krivac.
Je li ih zaustavio video - nadzor, teško je reći kao i odgovoriti na pitanje tko je uništio oznaku o tome.
Ploča na kojoj je obavijet o video-nadzoru je uništena i spremljena uz kante za smeće.  Međutim, video nadzor koji se nalazi visoko na stupu javne rasvjete je ostao.
Tko i kada je to napravio, pitanje je  za policiju ali komunalce koji prazne kante za otpatke i održavaju čistoću na tom dijelu Istarke obale.