Općina Starigrad pokrenula je projekt „Sanacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Starigrad".

Projekt predviđa asfaltiranje 15 km ulica. U prvoj fazi predviđeno je asfaltiranje 5 km ulica redoslijedom utvrđenim u dogovoru s Mjesnim odborima Starigrad, Seline i Tribanj. Postupak javne nabave za izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Starigrad, provelo je komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. te su ugovoreni radovi u vrijednosti od 3.154.662,27 kn s PDV-om od čega Općina Starigrad iz vlastitih sredstava pokriva iznos od 2.529.662,27 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa podrške brdsko planinskim područjima 400.000,00 kuna a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja iz Programa sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda 225.000,00 kuna.