Grad Zadar je objavio javnu nabavu kojom daju obavijest za projektantski nadzor rekonstrukcije objekta Providurove palače u Zadru - faza II. A.

Nakon što je proveden pregovarački postupak, prema novoj zakonskoj proceduri, putem javne nabave dana je obavijest o procijenjenoj vrijednosti usluge od 820 tisuća kuna bez PDV-a kojeg plaća Grad Zadar. Iako u toj obavijesti transparentnosti nije objavljeno tko će dobiti taj posao, zna se da je to AB Forum, arhitekta Igora Pedišića koji je zajedno s arhitekticom Ivom Letilović izrađivač projektne dokumentacije za Kneževu i Providurovu palaču. Za projektantski nadzor obnove Kneževe palače, AB Forum je od Grada Zadra dobio 460 tisuća kuna bez PDV-a. To je bila prva faza obnove kompleksa dvije palače. 

Za drugu fazu AB Forum morao je raditi preinake početnog projekta kako bi se taj dio kompleksa mogao natjecati za EU novac od maksimalnih pet milijuna eura. Grad Zadar je za to prije dvije godine objavio natječaj na kojem je procijenjena vrijednost posla bila 800 tisuća kuna bez PDV-a. Oni su dali i procjenu vrijednosti radova koja je iznosila 28.3 milijuna kuna, a po natječaju je za 36,3 milijuna kuna bez PDV-a izabran Krekić Avangrad koji je bio i nositelj radova na Kneževoj palači, nakon što je s gradilišta izbačen Ploter. Krekića je u posao uveo zagrebački Investinženjering koji je prije godinu dana za 733 750 kuna s PDV-om dobio posao stručnog nadzora radova na obnovi Providurove palače.