Nakon preseljenja dežurstva s Poluotoka na Relju, novi-stari ravnatelj Ljekarne Zadar Božo Čolak u novom mandatu planira i preseljenje jedinice "Varoš", najstarije ljekarne u povijesnoj jezgri grada.

- Najavljeno je preseljenje većeg broja institucija (HZMO, HZZO, Policije, FINE i drugih) s Poluotoka na kojem se nalaze tri velike ljekarne (Centar, Donat i Varoš) u kojima ostvarujemo više od polovice prihoda Ljekaničke ustanove (op.a. u 2017. višak od 124 tisuće kuna). U cilju prevencije smanjenja prihoda s ovog gradskog područja, blagovremeno ću tražiti nove lokacije u Zadru za preseljenje barem jedne ljekarne, stoji u planu i programu rada kojeg je Čolak predstavio Upravnom vijeću prilikom izbora za peti mandat.

Od ravnatelja smo zatražili objašnjenje plana koji nam se nije učinio logičan s obzirom na dosadašnje ostvarene prihode. No on ovaj potez vidi kao pravovremenu pripremu za nadolazeće promjene u centru grada, a nova lokacija za "Varoš" još se traži.

U narednom mandatnom razdoblju planira se i već najavljeno uređenje ljekarničke jedinice Dr. E. Andrović na Putu Petrića. Početak radova ovisi o financijskim sredstvima iz redovnih prihoda ustanove iz kojih su se financirala i dosadašnja ulaganja poput obnove ljekarne Jadran na Relji.

Osim ljekarni na rasporedu uređenja nalazi se i garsonijera u Preku. Razlog - zadržavanje stručnog kadra na otoku.

- Ovim načinom farmaceutu će se omogućiti da za vrijeme nevremena i između radnih obveza prespava u Preku, rekao nam je Čolak koji Ljekarne Zadar vodi već 16 godina. Ravnatelj županijske ustanove svoj je dugogodišnji rad pred Upravnim vijećem ocijenio kao "stručan, odgovoran i s pozornošću dobrog gospodarstvenika".