Zadarski blok i Mjesni odbor Poluotok protive se preseljenju ljekarne Varoš s Poluotoka, koju je za naš portal najavio dugogodišnji ravnatelj Ljekarne Zadar Božo Čolak.

Objavljujemo u cijelosti priopćenje kojeg potpisuje županijska vijećnica Marjana Botić (Akcija mladih):

- Smatramo da je izjava novog starog ravnatelja Ljekarne Zadar Čolaka o „prevenciji smanjenja prihoda sa kojeg će se iseliti veći broj institucija (HZMO, HZZO, Policija, FINA i dr)" pa treba iseliti i ljekarnu Varoš - skandalozna!

Smatramo je oličenjem devastirajuće politike vladajućih prema Gradu i prema lokalnom stanovništvu, jer ne bi ponovno izabrali tako „sposobnu i mudru" „perjanicu" zaduženu za ovako važnu ustanove kao što su gradske ljekarne, osim ako se ne uklapa u njihove ciljeve potpune apartmanizacije Poluotoka i raseljavanja domaćeg stanovništva, odnosno tihog genocida za Zadar koji uporno provode svojim suludim odlukama.

Podsjećamo da drugi dalmatinski gradovi koji se susreću sa sličnim problemima ipak vuku neke mjere za zadržavanje stanovništva, pa čak i turista jer stare ljekarne opremljene antiknim ljekarničkim policama pretvaraju u turističke atrakcije pa imamo suživot tih dviju potreba.

Podsjećamo da je Klub Akcije mladih prošlih godina dao u procedure Gradskog vijeća brojne prijedloga za zadržavanje domicilnog stanovništva na Poluotoku, kao i smanjivanje komunalnih pritiska na širi centar grada isključivo na vrijeme sezone. Nabrojat ćemo neke:

: pravo prvootkupa Grada Zadra stanova u širem gradskom centru za dugogodišnji najam mladim obiteljima sa djecom

: posebni porezno opterećenje za dozvole za iznajmljivanje stambenih jedinica u centru grada Zadra koje se van sezone ne koriste kao stalno prebivalište i boravište iznajmljivača

: prestanak izdavanja novih dozvola za iznajmljivanje osobama koje nisu prijavljene i ne žive na širem prostoru centra grada

: smanjivanje poreznih davanja i prireza za one poduzetnike koji rade kroz cijelu godinu na cijelom području Zadra.

Naravno da su sve gore navedene prijedloge jednako „mudre i sposobne perjanice" vladajući gradski vijećnici listom poodbijale i sada prazne Poluotok, ali i Zadar od svih institucija i ljudi.

Akcija mladih stoga je odlučila u okviru Zadarskog bloka pokrenuti akciju skupljanja potpisa za sprječavanje odlaska državnih institucija, posebno Socijalnog s Poluotoka.

Smatramo da bi odlazak zaposlenica/ka i korisnika, dodatno osiromašio normalan život centra grada, smanjio promet i prihode na tržnici i otežao dostupnost tih usluga za svakoga od nas.

Naime, u već zagušenom dijelu grada u koji suludim odlukama „mudre perjanice vladajućih" zbog privatnih interesa misle kod svog dvorskog crtača urbanističkih planova, premjestiti usluge Socijalnog, parkiranje će biti gotovo nemoguće i tijekom zimskih mjeseci, a ne samo u sezoni kao što je to slučaj sad.

Uglavnom da zaključimo kako smo dozvolili da gradska vlast planiranje i razvoja grada sroza na razinu nerazumljivu normalnom čovjeku, osim ako nije čitao Alan Ford, a i onda je teško shvatiti zašto bi netko cinično zamišljene, stripovske odluke provodio danas u svom gradu? Osim naravno zbog Novca. Kojem se vidimo vjerodostojno i domoljubno vladajući jedino klanjaju.