Prirodoslovni odjel Narodnog muzeja Zadar povodom Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj u suradnji s Javnom ustanovom za za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera" i Nacionalnim parkom „Paklenica" organizira tri predavanja o biološkoj raznolikosti Zadarske županije.

Predavanja koja će se održati u srijedu, 22. svibnja u 18 sati u Edukativnoj dvorani Kneževe palače su:

Morana Bačić: BioRaznoliko

Taida Garibović: Javna ustanova „Natura Jadera"

Gordan Lukač & Ivana Adžić: Bogatstvo i raznolikost bukovih šuma - bukove šume NP Paklenica na svjetskoj listi UNESCO-ve prirodne baštine.