U četvrtak, 23. svibnja  s početkom u 15:30 sati, župan Božidar Longin sa suradnicima, gradonačelnik Grada Nina Emil Ćurko i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Predrag Orlović sa suradnicima obilježit će početak radova nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Zadarske Županije -Ispostava Nin, na lokaciji neposredno uz staru zgradu hitne.

Izgradnja zgrade u Ninu, od posebnog je značaja za Zadarsku županiju jer će njenim dovršetkom Zavod za hitnu medicinu dobiti prvu nekretninu u svom vlasništvu čijom će izgradnjom standardi prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti biti znatno podignuti.

Vrijednost radova je gotovo 4,5 milijuna kuna (s PDV-om), no vrijednost samog projekta puno je veća. Kako je ovo izrazito turizmu orijentirano područje na kojem, kao i u susjednim jedinicama lokalne samouprave, broj stanovnika tijekom ljetne turističke sezone raste po nekoliko puta, bolja dostupnost zdravstvenih usluga od neprocjenjive je vrijednosti.

Izgradnju u cijelosti financira Zavod za hitnu medicinu, a dovršetak radova očekuje se za godinu dana.

Riječ je o građevinskoj čestici je površine 1415 m2. Zgrada je slobodnostojeća, visine prizemlja i kata s kosim četverostrešnim krovom, građevina društvene i javne namjene zdravstva, sukladno definiciji Zakona o prostornom uređenju. U prizemlju će biti smješteni sadržaji Zavoda za hitnu medicinu. Na prvom katu su tri stana za smještaj medicinskog osoblja. Građevinska bruto površina zgrade prema Zakonom o prostornom uređenju, iznosi 401,15m2, od čega 196,5 m2 se odnosi na prizemlje gdje bi bila hitna medicinska služba. Prvi kat 191,17 m2 odnosi se na dodatni prostor za zaposlenike Zavoda za hitnu medicinu, te 13,48 m2 odnosi se na krovište. Ukupno je osigurano 7 parkirnih mjesta. Visina građevine mjerena od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije kata je 7,5 m. Površina parcele pod zelenilom iznosi 473 m2 što je 33% građevinske čestice.