Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zadarske Županije Stjepan Gverić na svom se Facebook profilu obratio sumještanima iz Bibinja, koje upozorava na najavljeni produžetak koncesije za kamenolom Sridnjak do 2035. godine. Općina Bibinje najavila je poduzimanje pravnih radnji kako bi se kamenolom zatvorio, a Bibinjci spremaju blokadu kamenoloma.

- Drage Bibinjke i Bibinjci, na mrežnoj stranici Općine Bibinje u prosincu 2018. godine objavljena je obavijest kojom se javnost upoznaje o poduzimanju pravnih radnji s ciljem prestanka rada kamenoloma Sridnjak, uz priloženo „Rješenje o davanju koncesije, kojim se zamjenjuje odobrenje za izvođenje rudarskih radova i kojim se utvrđuje eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena Sridnjak", izdano od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za one koji nisu upoznati sa sadržajem spomenutog rješenja, vrijedi istaknuti njegove sljedeće dijelove: točkom 5. Rješenja utvrđuje se da „eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena „Sridnjak" vrijedi do 31. prosinca 2035.", a točkom 6. Rješenja utvrđuje se da „...trgovačko društvo LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o. Zadar dužno je podnijeti zahtjev sukladno odredbama Zakona o rudarstvu, te s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta do 31. prosinca 2019. sklopiti Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena Sridnjak".

Ostaje nada da će pravne radnje Općine uroditi plodom te da se na ovaj način neće omogućiti produženje koncesije za eksploataciju kamena do 2035. godine. Ne treba govoriti o budućim učincima i posljedicama za život u mjestu, nakon dodatnih 15 godina rada kamenoloma", upozorava Gverić.