Tri zadarske škole istog su dana u Narodnim novinama objavile natječaj za mjesto ravnatelja. Ravnatelj OŠ Šimuna Kožičića Benje Marko Marin ide u mirovinu zbog navršenih 65 godina života, dok će ravnatelji OŠ Petra Preradovića Zadar Stanka Pera Martinac i Osnovne škole Stanovi Markica Perić krenuti po još jedan mandat. Ravnatelji se imenuju na mandat od pet godina ali Pera Martinac u slučaju reizbora neće dočekati kraj, budući da će po sili zakona i ona uskoro u mirovinu.

Za sve tri škole natječaji su identični - potrebna je visoka stručna sprema, najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, položen stručni ispit. Dodatne kompetencije potrebne za ravnatelja koje se vrednuju na način propisan statutom školske ustanove su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada školskim projektima i projektima fondova Europske unije.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te program rada za mandatno razdoblje. Kandidati mogu ostvariti i prednost prema Zakonu o braniteljima ili prava vezanih uz invaliditet. Rok za prijavu je osam dana od objave natječaja, koji je u Narodnim novinama izašao 17. svibnja.