Natječaj za izgradnju katoličke osnovne škole u Novom Bokanjcu ponovno je doživio izmjenu. Od početnog roka za otvaranje ponuda, koji je bio 8. travnja, najnovijim izmjenama došlo se do 28. svibnja.
Zakon o javnoj nabavi to omogućava, kazat će nadležni u Gradu Zadru koji se bave takvim natječajima gdje se vrti veliki novac. Netko od potencijalnih kandidata kupuje vrijeme, a ništa se ne smije znati. Ponajamanje kad će doći do konačnog otvaranja ponuda.
Procijenjena vrijednost radova je 40 milijuna bez PDV-a. Još ako se dobiju veće ponude od procjene, što je postala redovna praksa, trebat će pitati investitore mogu li oni to. Za gradnju ove škole, Grad Zadar diže kredit dok se za drugu polovicu konačne investicije, obavezala Zadarska nadbiskupija.

Rok za izgradnju od 15 mjeseci na ovaj način neće biti tako brzo postignut. Još ako se dogodi koja žalba Državnoj komisiji, onda je to standard javne nabava na naš način.