Nakon što su predstavnici Sindikata - Sindikata prometa i veza Hrvatske, Teritorijalnog Ureda SSSH Zadar i Sindikalne podružnice Sindikata prometa i veza pri Liburniji nedavno ponovno zatražili od gradonačelnika Grada Zadra Branka Dukića i direktora Liburnije Edvina Šimunova da preispitaju svoju odluku u svezi opravdanih radničkih i sindikalnih zahtjeva i da se još jednom pokušaju iznaći odgovarajuća rješenja u svezi povećanja osnovice plaće radnicima Liburnije d.o.o. Zadar - minimum 10%, te nakon što su im sindikalni predstavnici uputili požurnicu, iz Ureda gradonačelnika Grada Zadra dostavljen je Odgovor u kojem se ističe kako Grad Zadar kao većinski vlasnik kontinuirano komunicira sa Upravom Društva po svim temama iz prethodnih zahtjeva Sindikata. Nadalje se navodi da su prema posljednjim informacijama iz Uprave Društva, u pripremi probni izračuni obračuna plaća prema prijedlogu fiksne vrijednosti boda, a da, po završetku izračuna koji će biti predstavljeni sindikalnim predstavnicima, ostaje mogućnost novog zajedničkog sastanka, navode iz triju sindikata.

Nakon tog Odgovora iz Ureda gradonačelnika, sindikalni predstavnici Liburnije Zadar kontaktirali su s direktorom u svezi fiksiranja boda za izračun plaće i radi povećanja osnovice plaće minimum 10% te u svezi ostalih radničkih i sindikalnih zahtjeva - izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora u svezi reguliranja noćnog rada, tjednog odmora, zatim povećanja stalnog dodatka osoblju koje radi smjenski rad, definiranja posebnih (otežanih) uvjeta rada i dr. i radi izrade nove Sistematizacije radnih mjesta, odnosno Tarifnog dijela Kolektivnog ugovora, na koji bi se način, kroz preraspodjelu financijskih sredstava, uspjelo povećati osnovicu plaća radnika za minimum 10%, kao i udovoljiti ostalim zahtjevima.

Međutim, nakon komunikacije s direktorom, nije bilo bitnih pomaka u svezi povećanja osnovice plaće - minimum 10% i ostalih radničkih i sindikalnih zahtjeva, unatoč tome što su nadležni iz Grada načelno pozitivno odgovorili na radničke i sindikalne zahtjeve.

S obzirom na to, a imajući u vidu da nije udovoljeno opravdanim radničkim i sindikalnim zahtjevima, radnici Liburnije d.o.o. Zadar i njihovi sindikalni predstavnici, nastavit će s organiziranjem i poduzimanjem intenzivnijih i snažnijih sindikalnih i pravnih aktivnosti i akcija sljedećeg tjedna, do ispunjenja zahtjeva, u skladu sa Zakonom, stoji u potpisu što su ga potpisali sindikalni predstavnici Stjepan Lisičak, Marin Sikirić i Vedran Uranija.