Nije točna informacija da se dogodio bilo kakav propust kod rekonstrukcije ulice Ante Starčevića. Naprotiv, na raskrižjima je postavljeno više cijevi kabelske kanalizacije nego što je potrebno za semaforske instalacije, odgovorila nam je Tamara Pajić iz Ureda za odnose s javnošću Hrvatskih cesta na upit o problemu o kojem piše današnji Zadarski list.

Radi se o navodnoj situaciji da su Hrvatske ceste završile radove na prometnici ali su zaboravile postaviti elektroinstalacije za priključivanje semafora, pa ona još uvijek nije puštena u promet.

- Od Elektre smo zatražili priključke za četiri nova semaforizirana raskrižja i zajedno smo odredili pozicije priključaka na mrežu. Platili smo sve troškove priključenja na mrežu i u tijeku je potpisivanje ugovora o priključenju. Kada se semaforski uređaji priključe, otvorit ćemo obnovljeni dio ulice Ante Starčevića za promet, a planiramo da će to biti do početka lipnja 2019. godine, odgovorila je Pajić.

Cesta je asfaltirana i iscrtana pa je prava šteta da građani već sada ne mogu prolaziti tuda, makar i samo uz signalizaciju prometnim znakovima.