Akcija mladih najavila je dolazak Mislava Kolakušića u subotu, 18. svibnja na Narodni trg, gdje će se predstaviti kandidacijska lista grupe birača za Europski parlament na kojoj je on nositelj. Na Trgu će se od 9.15 sati družiti sa građanima te ih upoznati sa smjernicama antikoruptivnog programa. 

Mislav Kolakušić poznat je kao sudac Trgovačkog suda u Zagrebu i nositelj nezavisne liste na izborima za Europski parlament.