ZADAR- Za razliku od Turisthotela koji je odmah sanirao stanje u autokampu Zaton gdje je orkanska bura u veljači poharala borove, Hrvatske šume su se još jednom pokazala kao trom gospodar šume.
Prizori polomljenog drveća i zapuštene šume uz turističku državnu cestu još uvijek su vidljivi. U Gradu Ninu smo doznali kako su Hrvatske šume raspisale natječaj za izvođača radova, obilježili drveća koja treba ukloniti te će se šuma očistiti do 1. lipnja. Procjenjuje se da će to biti sto kubika drveta.
Stanje u šumi uz državnu cestu ništa nije bolje ni u tzv Kožinskim borima na što je upozorila HDZ-ova gradska vijećnica Elvira Sterle na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Tako zapuštena šuma sa slomljenim drvećem velika je opasnost u slučaju požara, na vrijeme je upućeno upozorenje nadležnim državnim službama iz Gradske vijećnice Zadra.

Danas svoju snagu pokazuje tzv. škura bura.