Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru u petak organizira predstavljanje knjige "Starolatinski natpisi" pok. Daniela Nečasa Hraste, predavača s Odjela za klasičnu filologiju, tiskane u nakladi Sveučilišta u Zadru.

Postupak izdavanja pokrenut je u 2018. godini, još za autorova života, no ipak je uređena i tiskana postumno. U promociji će sudjelovati recenzenti prof. dr. sc. Anamarija Kurilić i doc. dr. sc. Ante Matan, kolege doc. dr. sc. Nada Bulić i dr. sc. Krešimir Vuković, te mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas, urednica knjige.

Predstavljanje će se održati u petak, 17. svibnja u 14 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat).