Nakon godinu i dva mjeseca radova, u srijedu se svečano otvara objekt Odašiljači i veze Ugljan - Mala glava.

Osamdeset i pet metara visok antenski stup na otoku Ugljanu ujedno je i najveće investicijsko ulaganje OIV-a u prošloj godini (20 milijuna kuna). Radi se o najvišem stupu ove vrste, točnije čelične konstrukcije u Hrvatskoj, a sklopu puštanja u rad ovog objekta OIV će svečano obilježiti i 93 godina postojanja. Cilj projekta je podizanje kvalitete usluga i preseljenje OIV-ove, ali i radiokomunikacijske i telekomunikacijske opreme drugih korisnika, istočno od postojeće lokacije u krugu tvrđave Sv. Mihovil na novu lokaciju na vrhu Mala glava.

Novi objekt na novoj lokaciji u značajnoj će mjeri doprinijeti poboljšanju kvalitete prijma televizijskih i radijskih sadržaja u zadarskome kraju, ali i signala mobilne telefonije i drugih korisnika koji će koristiti OIV-ov objekt za smještaj svoje elektroničke komunikacijske opreme, a sastoji se od ranije spomenutog antenskog stupa visine osamdeset i pet metara te pogonskog objekta za smještaj uređaja i opreme.