Zavod za javno zdravstvo natječajem traži petero pripravnika koji bi u toj ustanovi odradili pripravnički staž od 12 mjeseci.

Četiri mjesta otvorena su za diplomirane sanitarne inženjere ili magistre sanitarnog inženjerstva a jedno za istu struku ali nižeg obrazovnog status - prvostupnika.
Krajnji rok za podnošenje molbi je 16. 5. 2019. god. Zanimljivi su kriteriji za odabir:
Prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje, ako su pojednako, onda su u prednosti oni koji  su kraće studirali. Ukoliko su i tu izjednačeni kandidati, onda je presudni kriterij veći prosjek ocjena i tek na kraju dolazi u obzir braniteljski satus članova obitelji.