U četvrtak se otvara Reciklažno dvorište Biograd na Moru, čija je gradnja realizirana u okviru projekta ukupne vrijednosti 5.151.239,34 kuna, od čega se iz EU i Nacionalnih sredstava sufinancira preko 90%.

Projekt je prijavljen i odobren na dva poziva - Poziv na dostavu projektnih prijedloga Građenje reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2) u sklopu kojeg je projektu odobreno sufinanciranje u iznosu 85%, točnije 4.367.828,63 kn i na Poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, u sklopu kojeg je projektu odobreno dodatnih 462.475,97 kn.

Prvi Ugovori su potpisani od strane Ministra dr.sc. Tomislava Ćorića i direktora Fonda mag. ing. el. Dubravka Ponoša u studenom 2017. godine dok je dodatna Odluka o odobravanju sredstava, sa potpisom Ministrice dipl. oec. Gabrijele Žalac stigla u siječnju 2018. godine. Većina sredstava je utrošena na izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru dok je ostatak sredstava bio namijenjen za upravljanje projektom, informiranje i edukaciju stanovništva. Projekt je trajao nešto više od godinu dana, a nakon završetka istim će upravljati komunalno poduzeće Bošana d.o.o. s ciljem što boljeg upravljanja otpadom na području Grada Biograda na Moru.
Uz projekte vezane za otpad, Grad Biograd na Moru trenutno sudjeluje na projektima ukupne vrijednosti preko 120 milijuna kuna iz područja poduzetništva, prirodne baštine, turizma, infrastrukture, koji će se većim dijelom sufinancirati iz Nacionalnih i EU sredstava a realizirati će se u naredne tri godine.