ZADAR- Izborno povjerenstvo na čelu sa sutkinjom Anom Mišlov objavilo je rezultate izbora za Vijeća nacionalnih manjina i predstavnike pri Gradu Zadru.

Na jučerašnje izbore izašlo je najviše građana albanske nacionalne manjine koji žive u Zadru, njih 120 od 470 upisanih birača. Oni su među 43 kandidata izabrali vijeće od 14 članova u kojem je Anton Dedaj dobio 50, Leonard Gegaj 44 a Leon Dedaj 43 glasa.

Najviše je birača srpske nacionalne manjine - 2534 građana Zadra. Na izbore je izašlo 40 birača, a izabrano je svih 15 članova Vijeća srpske nacionalne manjine. Najviše je glasova dobio Gojko Drča (27) dok su Veselko Čakić i Ilija Krneta dobili po 25 glasova.
Građani bošnjačke nacionalne manjine bili su najrevniji na jučerašnjim izborima na koje je izašlo 56 od 107 birača. Oni su glasali za 30 kandidata od kojih je formirano vijeće s 15 članova. Nevjerojatan je podatak da je prvih 11 kandidata imalo po 34 glasa (?), četvero po 33, a preostali, koji nisu ušli u Vijeće, dobili su po 22 glasa.

Svega šestero građana slovenske nacionalne manjine odazvalo se izborima a 106 ih je na popisu birača u Gradu Zadru. Oni su  za svoju prdstavnicu izabrali kao i do sada Darju Jusup kojoj je zamjenica Katarina Marija Bezić.