Nakon današnjeg javnog izražavanja nezadovoljstva trajektima na liniji Zadar - Preko od strane općinskog načelnika Jure Brižića vlasti Preka, pristigla je reakcija prozvane Agencija za obalni linijski pomorski promet:

Poštovani,

Agencija za obalni linijski pomorski promet (nadalje: Agencija) zaprimila je dana 3. svibnja 2019. godinepod Ur.brojem 1213/19 Vaš dopis (Klasa: 342-01/19-01/11, Urbroj: 2198/13-02/1-19-1, od dana 3. svibnja 2019. godine) u kojem iznosite svoje nezadovoljstvo brodovima koji održavaju državnu trajektnu liniju 431 Zadar (Gaženica) - Preko i obratno.

Prije svega, premda je nesporno da je dio brodova koji održava liniju stariji, smatramo potrebnim istaknuti da u sezoni trajekt Sis, na koji imate najviše primjedbi, praktički ne održava navedenu liniju. Liniju u tom razdoblju održava drugi ugovoreni osnovni brod Jadran, uz brodove Brač i Vladimir Nazor. Brod Jadran izgrađen je 2010. godine te ima kapacitet 138 vozila i 1200 putnika, dok je brod Brač izgrađen 2014. godine te ima kapacitet 145 vozila i 616 putnika. Upravo ova dva broda održe najveći broj putovanja u sezonskom razdoblju, točnije od ukupno 18 polazno - povratnih putovanja dnevno u visokoj sezoni njih najmanje 13 održe novi brodovi.

fotografije prekrcanog SIS-a, načelnik Brižić snimio je u Preku jutros u 10.30

 

Što se tiče Vašeg navoda kako brodovi nemaju dovoljne kapacitete za prihvat vozila vrlo često vozila ostaju neukrcana, statistički podaci pokazuju iskorištenost ukupnih kapaciteta linije tijekom visoke sezone od svega 48,2 %. Međutim, u određenim putovanjima doista dolazi do velikog pritiska na liniju te brodar uvodi i dodatne linije, što predstavlja dodatni trošak za državni proračun, dok ostala putovanja u danu pokazuju slabu iskoristivost kapaciteta. Upravo kako bi se ovom stalo na kraj planira se uvesti sustav rezervacija, kako bi se omogućilo da putnici pravovremeno kupe kartu i na taj način osiguraju mjesto u brodu za sebe i svoje vozilo.

Vezano za Vaš navod kako su trajekti SIS i Vladimir Nazor neprikladni te da čak putnicima ulijevaju strah pržlikom plovidbe, napominjemo da oba broda imaju valjane sve potrebne svjedodžbe iz kojih proizlazi da su isti tehnički ispravni i sigurni za plovidbu, jer u protivnome isti ne bi mogli biti niti odabrani za održavanje državne linije. Brodar Jadrolinija na natječaj se javio s osnovnim brodovima Jadran i Sis te je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ponuda koja udovoljava svim traženim tehničkim zahtjevima. To je ujedno bila i jedina ponuda za održavanje ove linije.

Vjerujemo da će uvođenje sustava rezervacije svakako doprinjeti rasterećenju pojedinih putovanja u liniji i boljoj raspoređenosti broja pitnika i vozila na sva putovanja u liniji.

Agencija ne može utjecati na politiku brodara vezano za obnovu flote, međutim brodara se potiče na obnovu flote na način što ima mogućnost produljenja ugovora za dodatne četiri godine ukoliko uvede mlađi brod u liniju.

S poštovanjem,

Ravnatelj Agencije za obalni linijski pomorski promet

Paula Vidović, dipl.iur.