Udruga Eko Zadar s tri prijavljena projekta za koje će dobiti 41 tisuću kuna, najveći je dobitnik ukupnog iznosa od 100 tisuća iuna, raspoređenih udrugama za zaštitu okoliša.

Na poziv Grada Zadra, Eko Zadar prijavio je svoje standardne aktivnosti: zeleni telefon za koji je dobio 16 tisuća kuna, za Zadar reciklira odobreno im je 15 tisuća kuna, a 10 tisuća kuna za projekt Voda je život. Udruga Mavena za svoj program GEA dobila je 14 875 kuna. Silba blista kada je čista, naziv je projekta za koje će Društvo za istraživanje mora dobit 14 125 kuna. Za drugi svoj projekt isto Društvo dobit će iz Gradskog proračuna 4 525 kuna, a za projekt ne KLIMajte Perisku odobreno im je 5 900 kuna. Udruga Aurelia prijavila je dva projekta, od kojeg je jedan tiskanje brošure. Ukupno će dobiti 8 800 kuna. Udrugi za zaštitu ptica pripast će 5 421 kuna, dok je Bioteka dobitnik 5354 kuna za svoje morske priče o Zadru.