Na plaži Kolovare kojom upravljaju Obala i lučice pojavio se na tri vidljive lokacije ovaj znak. Umjesto rušenja bespravno izgrađenog objekta, pojavilo se upozorenje za kupače i šetače. Tko tako želi skinuti odgovornost sa sebe u slučaju incidenta na dugo vremena eksploatiranoj lokaciji plaže Kolovare?

Radi se o pomorskom dobru za koji je Zadarska županija 2010. dala koncesiju. Gradonačelnik Zadra je 2012. ovlastio Obalu i lučice da upravljaju plažom Kolovare. Građevinska inspekcija je izdala rješenje o rušenju pa odustala. Ilegalni objekt iznajmljivali su Hoteli Zadar. Grad Zadar je izdavao koncesijsko odobrenje za držanje terase na pomorskom dobru.

Iz tog mozaika krivih i odgovornih, ostala je zapuštenost, dizanje ruku od tog čardaka ni na nebu ni na zemlji, a građanima Zadra - sram što žive u gradu uz more. Odlična preporuka turističkog Zadra za Lonely planet!