Kako bi se građanima treće životne dobi, nemoćnim osobama, osobama s
invaliditetom i drugim ranjivim skupinama omogućili što kvalitetniji uvjeti života i skrbi, Općina Sv. Filip i Jakov u Gornjim Raštanima uskoro planira izgradnju javne ustanove socijalne skrbi tj. Centra za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov.

Izrada projektne dokumentacije za gradnju centra te pravno - imovinsko rješavanje zgrade i zemljišta nedavno je završeno i u njih je općina uložila oko 500.000 kuna, a sam projekt će se aplicirati na natječaj koji je najavljen za kraj travnja. S obzirom na tematiku, ovaj se poziv oslanja na Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. - 2020.)

Svrha ovog poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.
Bespovratna sredstva tako će se dodijeliti projektima koji obuhvaćaju aktivnosti ulaganja u infrastrukturu sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucionalnog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja izvan institucijskih usluga i službi podrške u zajednici, te projektima koji ujedno obuhvaćaju aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama: djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca i mladi s problemima u ponašanju; djeca s teškoćama u razvoju;odrasle osobe s invaliditetom; starije i nemoćne osobe; beskućnici; osobe s problemima ovisnosti; žrtve obiteljskog nasilja; djeca bez pratnje; članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina.

Prema riječima načelnika Općine Sv. Filip i Jakov Zorana Pelicarića, planirana izgradnja doma je nastavak uspješnog projekta „Zaželi - Sv. Filip i Jakov" kojeg je ova općina prva počela provoditi u Zadarskoj županiji, te koji ima za cilj povećati socijalnu uključenost i razinu kvalitete života 16 osoba kojima je potrebna pomoć u kući, zaposlenjem četiri teže zapošljivih žena koje će krajnjim korisnicima pomoći u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

"Zaželi - Sveti Filip i Jakov" provodi se na području cijele općine Sveti Filip i Jakov koja ima 4.606 stanovnika naseljena u 7 naselja (D. Raštane, G. Raštane, Sikovo, Turanj, Sv. Petar na moru i Sv. Filip i Jakov, Babac), a izgradnja Centra za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov je njegov logični slijed, koji će također kao i ovaj program, svojim korisnicima, tj. osobama kojima je potrebna dnevna skrb i društvena aktivnost, omogućiti jednostavnije, zdravije i sretnije
življenje", rekao je Zoran Pelicarić.

Njegova najveća vrijednost je u tome što koncept ovog doma pruža novu
mogućnost svim ranjivim skupinama kojima zbog različitih razloga nedostaje dnevna skrb i društvena aktivnost. Naime, za razliku od domova u kojima je korisnicima ponuđen stalni smještaj i stalna skrb, zbog kojih su razloga ovakvi tipovi ustanova često i dosta skupi, ovaj projekt predstavlja alternativnu soluciju, odnosno rješenje koje korisnicima nudi cjelodnevni i poludnevni boravak, a u okviru smještaja ili boravka usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Unutar Centra za pružanje usluga u zajednici, koji bi se trebao sačinjavati od prizemlja i jednog kata, tako je u planu izgradnja prostorija za korisnike Centra, kuhinja i blagavaonica, veliki dnevni boravak, sobe za odmor, garderobe za
korisnike, prostorije za fizikalnu terapiju, te u okruženju doma parkinga i parka.