Mjesec i pol dana uoči službenog početka turističke sezone, za koju bi se ipak trebalo pripremati puno ranije, Grad Zadar objavio je javnu nabavu za sanaciju kamenih ploča gazišta oko bazena na otvorenom kupalištu Kolovare.

Kako stoji u opisu natječaja, dotrajala je zapadna strana gazišta od kamenih ploča, kamen je ispucao, otonula je betonska posteljica u koju je montiran, te su se pojavile neravnine koje predstavljaju opasnost za korisnike.

Jendnomjesečni radovi predviđaju skidanje postojećih kamenih ploča i betonske podloge te izradu nove betonske podloge od armiranog betona i polaganje novih kamenih ploča u polusuhi, završni sloj betona. U izvedbu je uključena i obrada postojećeg slivnog kanala oborinskih voda i ugradba kamenih ploča koje će se moći micati radi čišćenja kanala te novih kamenih ploča ruba bazena uz obradu i fugiranje obrađenih dijelova.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 150.000,00 kuna (bez PDV-a). Krajnji rok za dostavu ponude je 2. svibnja do 14 sati, a kriterij za odabir je najniža cijena.