ZADAR- Voditelji udruga u kulturi, kojima je odobren određeni iznos potpore iz Gradskog proračuna od ove godine moraju potpisati bjanko mjenicu da bi dobili iznos novca odobren na Gradskom vijeću.

Iz razgovora s pojedinim voditeljima udruga, stalnim i poznatim korisicima proračunskog novca, doznajemo kako im takav potez Odjela za kulturu u kojem je za udruge zadužena Tina Jurjako, nimalo nije bilo ugodan -  kao čin nepovjerenja gradske uprave prema javnom interesu kulturnog života grada.

Zbog čega, pitali smo u njihovo ime i dobili odgovor iz Odjela za kulturu i sport kojeg je napisala nova pročenica Dina Bušić.

Voditeljima udruga prije potpisivanja ugovora je objašnjeno zbog čega se potpisuje bjanko zadužnica te su sa svima održani sastanci i razgovori na kojima su upoznati s načinom rada.
No, ukoliko želite da sada to objasnimo javnosti, dostavljamo Vam odgovore:

Udruge potpisuju bjanko zadužnicu za iznose koji su im odobreni iz Proračuna Grada Zadra, i to za one veće od 15.000,00 kuna.
Naime, upravo imajući u vidu potrebe udruga da dio novca imaju prije same izvedbe, tj. na samom početku produkcije svojih programa, od ove godine omogućili smo da dio novca dobivaju unaprijed prema raspisanim i definiranim modelima formiranima u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Bjanko zadužnica, koju smo uveli u suradnji s UO za financije, je instrument osiguranja kojim se davatelj sredstava osigurava da, ukoliko udruga ne provede program, a unaprijed je dobila dio novca, isti može povući.

Zbog čega je uveden novi model isplate novca i kako će udruge raditi programe bez novca kojeg će dobivati na rate?

Model isplate u pravilu nije novi model, naši su korisnici i do sada sredstva dobivali u obrocima. Neke izmjene jesu načinjene upravo iz praktičnih razloga, i upravo zbog toga da olakšamo proces rada udrugama.
Ovisno o modelu, udruge dobivaju dio novca unaprijed, čim potroše sredstva dostavljaju potrebna izvješća i zatim, u kratkom roku, davatelj sredstava to jest Grad, doznačuje ostatak.
Udruge stoga neće raditi programe bez novca već upravo suprotno, a cijeli proces avansnih isplata, kao i isplata nakon što su programi održani, i sredstva opravdana, sada ide puno brže na zadovoljstvo svih, kako korisnika tako i Grada.
Ovaj model funkcionira kod Ministarstva kulture, drugih gradova i pokazao se najbržim, najefikasnijim i najuspješnijim.

Ono što pojedinim udrugama čini problem u radu jest to da im je samo i isključivo Grad Zadar jedini izvor financiranja. Takav model rada u kojem se udruge financiraju iz samo jednog izvora nije dobar za same udruge.
Naime, Grad Zadar može biti samo jedan od izvora financiranja, a udruge imaju razne mogućnosti dodatnog financiranja, od prodaje ulaznica, od članarina, iz drugih jedinica lokalne / regionalne samouprave, od ministarstava, od zaklada itd.
Takvim načinom poslovanja država kroz spomenutu Uredbu potiče udruge da se financiraju iz različitih izvora sredstava te kao cilj ima da upravo oni koji se ozbiljno bave poslovanjem svojih udruga, dakako ne samo programskim već i financijskim, mogu postići visoku razinu profesionalnosti u svom radu, samozapošljavati se, zaposliti druge djelatnike, raspolagati s ozbiljnijim budžetom i raditi veće i / ili zahtjevnije programe / produkcije.
Postoje brojne udruge koje imaju spomenutu visoku razinu profesionalnosti kako i programskom tako i u administrativnom i financijskom dijelu posla te koje apsolutno preuzimaju svoje odgovornosti na sva tri polja. Sigurni smo da će i one udruge koje za sad tako ne funkcioniraju, uz našu pomoć, uz pomoć drugih izvora financiranja i kroz ozbiljnost svog pristupa, doći do željene razine poslovanja i ostvariti svoje ciljeve te svojim radom pridonijeti boljitku našeg društva, navodi se u odgovoru pročelnice Bušić.

Interesantno da je ona kao ravnateljica Koncertnog ureda tražila i dobila potporu Ministarstva kulture za organizaciju KvartArta u čijem programu upravo sudjeluju zadarske udruge kulture.