ZADAR- Županijski odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade oglasio je potrebu za zapošljavanjem višeg stručnog suradnika za provedbu proračuna odjela.

Za taj stalni posao potrebno je imati diplomu magistra ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Natječaj je objavljen 19. travnja s rokom prijave od 15 dana.