Na današnjoj sjednici Vlade potvrđeno je kako Država daruje Zadarskoj županije nekretnine u bivšoj vojarni „Stjepana Radića" u vrijednosti od 43 milijuna kuna.

Radi se o zgradama u koje će preseliti županijska administracija te ustanove i agencije.

One su u zemljišniku Općinskog suda zavedene kao:

- k.č.br. 3686/4, Voštarnica, ukupne površine 5490 m², dvorište površine 4441 m², javna zgrada, Zadar, Ulica Ivana Mažuranića 28A, površine 1049 m² i

- k.č.br. 3686/6, Voštarnica, ukupne površine 4466 m², dvorište površine 2404 m², javna zgrada, Zadar, Ulica Ivana Mažuranića 32A, površine 2062 m².

U odluci koju je danas potvrdila Vlada navodi se kako se nekretnine daruju Zadarskoj županiji u svrhu objedinjavanja i smještaja svih županijskih upravnih odjela, agencija i ustanova na jednoj lokaciji, radi omogućavanja građanima i pravnim osoba s područja Zadarske županije i Republike Hrvatske učinkovitijeg, kvalitetnijeg, bržeg i dostupnijeg ostvarivanja prava i pravnih interesa pred nadležnim upravnim tijelima, agencijama i ustanovama Zadarske županije, te ostvarenje projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije sukladno prostorno-planskim dokumentima koji važe za navedeno područje.

Vrijednost darovanih nekretnina  je 43.410.000,00 kuna, a daruju se Zadarskoj županiji pod uvjetom da se ista u svojstvu vjerovnika odrekne svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj kao dužniku, do visine vrijednosti darovanih nekretnina.

Dosadašnji korisnici nekretnina, kojima je osnivač Zadarska županija i to ustanove - Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Dom zdravlja Zadarske županije te Obrtnička škola „Gojka Matuline" nastavljaju koristiti predmetne nekretnine pod jednakim uvjetima, bez plaćanja naknade, ali uz obvezu podmirivanja svih režijskih i drugih troškova koji proizlaze po osnovi korištenja dodijeljenih nekretnina.