ZADAR- Upravno vijeće Lučke uprave Zadar prema prijedlogu ravnatelja Roberta Škifića nije odabralo koncesionara za parkiralište iako su na natječaj iz veljače dobili dvije ponude. Jednu je dala Max plastika a drugu Emona iz Preka. Međutim, njihove ponude nisu bile valjane a imaju pravo žalbe Ministarstvu mora na odluku Upravnog vijeća o poništenju natječaja.
Max plastika iz Zadar nema uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti dok Emona iz Preka ima porezni dug. Iz Emone su dostavili potvrdu o plaćenom poreznom dugu od 35 tisuća kuna, ali 9. ožujka, dan nakon isteka roka otvaranja ponuda. Max plastika dala je ponudu na stalni godišnji iznos od 110 tisuća kuna uz pet posto promjenjive naknade od prihoda, dok je Emona ponudila 210 tisuća kuna stalne i 5 posto promjenjive koncesijske naknade.

Emona, tvrtka čiji su osnivači Davor Jerolimov i Ana Ciketić (ujedno direktorica) 2013. godine dobili su na 30 godina produžetak koncesije za parkiralište u trajektnom pristaništu Preka. Zadarska tvrtka Max plastika osnovana je za proizvodnju plastičnih proizvoda, turističke usluge, djelatnost suhe marine, nautike...Uz Edu Barića drugi je osnivač Ivan Surać, poznatiji kao vlasnik trgovine Sarag te Sarag Gaženica koja će na mjestu sadašnjeg parkinga graditi hotel sa sto soba.