Grad Zadar i ove je godine angažirao Veterinarsku ambulantu Mustać j.d.o.o za zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina. Oni će za taj posao i sklonište u Privlaci ove godine dobiti 186.250 kuna.

To je privremeno rješenje do izgradnje zadarskog azila o kojem se govori više od jednog desetljeća, uz ilegalni azil na Žmirićima za pse lutalice. Mačke su, međutim, u daleko većem broju prisutne na javnoj površini. O njima brinu građani koji vole i hrane te životinje. Za pse i mačke koji uginu, zadužena je Veterinarska stanica Zadar.

Oni su s Gradom Zadrom ugovorili iznos od 80.911,25 kuna s PDV-om, za uslugu zbrinjavanja lešina životinja s javnih površina na području Grada, u koje spadaju i pučinski zadarski otoci.