Ove će se godine Ritam kulturizma održavati od 15. do 17. svibnja na različitim lokacijama u Gradu Zadru.

Ritam kulturizma studentski je projekt edukativnog, kulturno-zabavnog i sportskog karaktera, kojeg već desetu godinu za redom organiziraju studenti Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Projekt je već nekoliko puta proglašen najboljim studentskim projektom na Sveučilištu u Zadru, što govori o njegovoj kvaliteti i trudu koji se iz godine u godinu ulaže u njegovu organizaciju. 

Projekt obuhvaća različite edukativne, kulturne, umjetničke, tradicionalne, zabavne i sportske aktivnosti čime doprinosi kvaliteti života lokalne zajednice, ali i unaprjeđenju turističke ponude Grada Zadra i Zadarske županije. Pri tome valja istaknuti kako projekt nastaje isključivo radom studenata i nekoliko nastavnika, a provode ga studenti kako bi razvili svoje poduzetničke vještine i prilagodili svoja znanja potrebama tržišta rada. 

Tema projekta Ritam kulturizma 2019. je „Tri ritma za kraj", čime se objedinjuju tri područja ljudskog djelovanja: međuljudska solidarnost i volonterizam te doprinos obrazovanju i kulturno-zabavnom životu. Cilj ovogodišnjeg Ritma kulturizma je promocija rada dobrotvornih, kulturnih, sportskih i drugih udruga u lokalnoj zajednici, u svrhu poticanja uzajamnog pomaganja i društveno korisnog rada u lokalnoj zajednici, koji doprinose jačanju zajedništva i razvoju društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici. Na ovaj način se jača društveno-kulturni identitet lokalne zajednice potreban u međukulturalnom razumijevanju te složenom globalnom okruženju i turističkom tržištu na kojemu Zadar i Zadarska županija kao turističke destinacije aktivno djeluju. Ovime se ujedno obilježava 10 godina uspješnog provođenja projekta, čiji je temeljni cilj bio poticanje društveno odgovornog djelovanja u lokalnoj zajednici.