Zadarska županija je u suradnji s Parkom prirode Velebit održala četvrti trening prijenosa znanja i vještina u sklopu projekta „Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas - ForBioEnergy", u prostoru COIN Coworkinga Zadar.

Predavanja i prezentacije održali su profesor Stjepan Risović sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Alen Berta, vanjski stručnjak Zadarske županije na projektu i Robert Bogdanić, stručni suradnik u Parku prirode Velebit.

Ovaj projekt je od iznimne važnosti jer će njegovi rezultati u konačnici ponuditi modele kojima će se moći postići održiva proizvodnja šumske biomase u kontekstu multifunkcionalnog upravljanja u mediteranskim šumama.

Hrvatska raspolaže kvalitetnim i prirodnim šumama čijim gospodarenjem nastaje značajna količina šumske biomase za mehaničku preradu i termičku uporabu, a koja se još uvijek velikim dijelom izvozi iz RH. EU fondovi se mogu koristiti kako bi su uspostavio održivi drvno-energetski opskrbni lanac i priključivanje na sustave grijanja na biomasu. Prepreka kvalitetnijem korištenju na ovom području su minski sumnjive površine, nedovoljna otvorenost gospodarskih šuma i nedovoljno korištenje suvremene šumske mehanizacije.

Brojni su primjeri prelaska sa sustava koji koriste fosilna goriva na sustave koji koriste šumsku biomasu te tako ostvaruju značajnu uštedu, prvenstveno u troškovima grijanja, istovremeno postižući bitno poboljšanje komfora. Najbolji rezultati postižu se kombinacijom prelaska na gorivo iz biomase i implementacijom mjera energetske efikasnosti, poput ugradnje termo-izolacije na fasade ili zamjene stare stolarije sa energetski efikasnim sustavima prozora i vrata.

Šumska biomasa predstavlja jedan od najvažnijih obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, ali nažalost spada u nedovoljno iskorištene izvore energije. Prema Strategiji energetskog razvoja Hrvatske do 2020. godine predviđa se značajno povećanje sada gotovo zanemarive proizvodnje električne energije iz biomase od 500 do čak 4000 GWh električne energije.