Danas je po 13. put u Europi obilježen Europski dan prava pacijenata, kojemu se Zadar u obilježavanju prvi u Hrvatskoj priključio prije deset godina. Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata - Ogranak Zadar tom je prilikom željela podsjetiti građane Zadra o njihovim pravima u zdravstvu dijeljenjem letaka na Narodnom trgu. 

- Ovo je idealna prilika da svake godine podsjetimo novu grupu ljudi na njihova prava koja zahtijevaju specifičan pristup i edukaciju, a onda ih na taj način i primijeniti kad se nađu u situacijama kad im je to potrebno. S obzirom da smo vidjeli da su problemi u zdravstvu sve veći, a ljudi se sve češće žale na nedostatnu komunikaciju na svim razinama u sustavu zdravstva, shvatili smo kako trebamo osnovati udrugu koja će se zvati "Zadarski pacijent" ovdje u Zadru. Zamolit ćemo Grad i Županiju da nam pomognu u dobivanju prostora, rekla je Dubravka Finka, predsjednica spomenute Udruge.

Članovima HUPPP-a i ostalim zainteresiranima na Narodnom trgu pridružio se i gradonačelnik Branko Dukić:

- Moram reći da u Zadru imamo dobru zdravstvenu skrb i da prava pacijenta ničim nisu, barem većim dijelom, narušena. Ipak upozoravam naše sugrađane da ne koriste zdravstvenu službu kada baš ne trebaju. Samim time što pojedinci odlaze doktoru "za svaku sitnicu" iscrpljujemo naše zdravstvo. Potrebiti bolesnici trebali bi imati prednost. Apeliram i na naše Ministarstvo zdravstva da rade na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno da obiteljski liječnik postane ono što svugdje postoji, izjavio je.

Obilježavanje Europskog dana prava pacijenata pokrenula je 2003. godine međunarodna udruga Mreža aktivnih građana, koja je godinu dana ranije, u suradnji s petnaest različitih udruga iz zemalja EU, donijela u Rimu Europsku povelju o pravima pacijenata, postavivši temeljna prava i vrijednosti koje proizlaze iz međunarodnih dokumenata i deklaracija, u prvom redu Svjetske zdravstvene organizacije i Vijeća Europe. Četrnaest utvrđenih prava zajedno jamče zaštitu ljudskog zdravlja i kvalitetu zdravstvenih usluga, pa Rimska povelja u sve većoj mjeri postaje osnova za reforme sustava zdravstvene zaštite u zemljama EU.