ZADAR- Iz Županijske lučke uprave dobili smo očitovanje stručnih službi renomirane tvrtke za hortikulturu Jadro koju je angažirao izvođač radova Akropolis za vađenje i zbrinjavanje palmi. Tijekom dva dana izvađeno je 15 palmi zbog radova na rekonstrukciji obalnog zida u Jazinama.

Iz njihovog izvještaja doznaje se kako su palme zbrinute na prostoru tvrtka Eurogarden u Briševu. Vađenju je prethodio pregled palmi u kojem se ispostavilo da je malo zaražena prva slijeva, ali rastu novi zeleni listovi pa nema govora o bolesti te palme.

Izvještaj potpisuje Mira Gluhan, dipl. ing agronomije uz direktora Jadra kojeg prenosimo:

Opis posla:

Strojno vađenje postojećih palmi (Phoenixcanariensis) uz oblikovanje korjenove bale promjera 160-180 cm, visine 100-110 cm, zaštitu krošnje vezivanjem i sakupljanjem, odvoz kamionima do privremene lokacije za čuvanje, trapljenje u pripremljenim sadnjama odgovarajuće dimenzije, zasipanje, obilno zalijevanje.

Na privremenoj lokaciji potrebno je redovito provoditi sve mjere redovitog održavanja palmi koje uključuju redovito zalijevanje, redovite mjere zaštite od bolesti i nametnika (Palmina pipa). Nakon završetka građevinskih radova na uređenju obale (cca 160 dana) potrebno je palme otkopati, oblikovati korijenovu balu, transportirati do lokacije sadnje, izvršiti iskopanje za sadnju odgovarajuće dimenzije, posaditi uz sve potrebne predradnje uključujući dodatak peletiranog organskog gnojiva u količini od 3,0 kg/kom i treseta količini od 250 lit/kom.

- Tijekom sadnje i zatrpavanja palme vršiti obilno zalijevanje u svrhu što boljeg sabijanja humusnih materijala uz korijenovu balu palme radi potpunog istiskivanja zraka.

- Prema potrebi palme poduprijeti u svrhu stabilizacije postizanja vertikalnog položaja debla.

Dinamika izvođenja radova: S realizacijom radova započeli smo 12.04.2019.godine detaljnim pregledom zatečenog stanja palmi uz korištenje auto košare za rad na visini kako bismo izvršili uvid u eventualnu pojavu i prisutnost bolesti ili nametnika u krošnji palmi, prije svega crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus) i palminog drvotoča (Paysandisia archon). Uvidom i pregledom palmi utvrdili smo simptome pojave crvene palmine pipe kod prepale (istok) bez uočene veće štete, ali kod koje su novi izboji listova potpuno zdravi, stoga očekujemo da će već nakon prvog tretmana zaštite, opasnost za preživljavanje palmi biti potpuno uklonjena. Sve ostale palme na predmetnoj lokaciji su zdrave i bez uočenih znakova prisutnosti nametnika.
Nakon postupka vađenja palmi iste se transportiraju do lokacije privremenog zbrinjavanja na lokaciji „Briševo". Na predmetnoj lokaciji palme se zasađuju u teren uz sve potrebne agrotehničke mjere i radnje, uključujući iskop sadnejame, oblikovanje korjenove bale, zatrpavanje palmi plodnom vrtnom zemljom uz obilno zalijevanje, rezidbu dijela grana uz oblikovanje krošnje i eventualnu stabilizaciju palmi podupiranjem.

Tijekom boravka palmi na privremenoj lokaciji obavljati će se sve predviđene radnje koje uključuju sljedeće:

- Redovito zalijevanje palmi dostatnim količinama vode uz dodatno kvašenje krošnje palmi u prvih 15 dana nakon sadnje na privremenoj lokaciji.

- Radove na fitosanitetskoj zaštiti palmi od bolesti i nametnika koji uključuju zaštitu palmi uz upotrebu odobrenog preparata „SYNGENTAReviveII" koji se ubrizgava u deblo palmi i osigurava zaštitu u periodu od narednih godinu dana.

Tijekom boravka palmi na privremenoj lokaciji palme će se dodatno štititi upotrebom preparata DURSBAN78 WG, odnosno ulijevanjem pripremljene otopine preparata i vode u količini od 20-25 litara u krošnju palmi svaka dva mjeseca. Radovi zaštite provode se odobrenim preparatima: GEPcertifikat i po certificiranoj i ovlaštenoj tvrtki AGROBIOTEST Koprivnica.

Uz sve to radit će se Inicijalna prihrana palmi prilikom sadnje palmi organskim i mineralnim gnojivima.

Nakon završetka građevinskih radova na „Rekonstrukciji obale u uvali Jazine", palme će se po istom slijedu aktivnosti vratiti na novo projektirane pozicije sadnje, sukladno dinamici radova na gradilištu. O svim radnjama koje su poduzete i koje će se u narednom periodu poduzimati pa sve do kompletnog završetka radova, vodi se kompletna evidencija svakodnevnim upisima u „građevinski dnevnik" gradilišta, izvjestile su stručne službe splitske tvrtke Jadro.

Prema foto izvještaju, ovako danas izgleda gradilište bez palmi ispred Ljepotice.