Inspekcijski tim Republike Austrije proveo je 16. i 17. travnja inspekciju specificiranog područja koje je, između ostalog, obuhvatilo i vojarne Hrvatske vojske "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku i "Knez Trpimir" u Divuljama, a u sklopu preuzetih međunarodnih obveza prema Bečkom dokumentu 2011.

Austrijski inspekcijski tim primio je načelnik stožera 93. zrakoplovne baze pukovnik Boris Panić, koji je održao prezentaciju o zrakoplovno-tehničkoj opremljenosti i zadaćama 93. zrakoplovne baze dok je bojnik Mile Jurjević iznio prikaz rada i opremljenosti naoružanjem i sredstvima Pukovnije protuzračne obrane koja je također smještena u vojarni u Zemuniku. Zapovjednik Eskadrile transportnih helikoptera u Divuljama pukovnik Dragan Andrijević predstavio je ključne aktivnosti eskadrile kao i njezinu opremljenost helikopterima Mi-8 MTV, a jednim od njih inspekcijski tim obavio je i prelet specificiranog područja.

Pukovnik Panić istaknuo je kako je riječ o redovitim aktivnostima inspekcijskog tima sukladno odredbama Bečkog dokumenta koji je obvezujući dokument za sve članice Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS). "Vojarne u Zemuniku i Divuljama bile su kroz dva dana u ulozi prihvata inspekcije specificiranog područja gdje smo uz prezentacije odgovorili na sva pitanja inspekcijskog tima, a provedba ove aktivnost jača i razvija mjere za izgradnju povjerenja i sigurnosti članica obuhvaćenih ovim dokumentom", iznio je pukovnik Panić.