Jedna od pojava koja je posljednjih desetljeća detektirana kao uzročnik ekoloških, ekonomskih i zdravstvenih problema je svjetlosno onečišćenje, odnosno pretjerana osvijetljenost neba tijekom noći. Nepotrebna emisija svjetlosti izvan zone koju je potrebno osvijetliti narušava životni ciklus biljnog i životinjskog svijeta, uključivo i čovjeka, koji je prilagođen prirodnim izmjenama dana i noći. Ptice se ne gnijezde u osvijetljenim područjima, selice gube orijentaciju, velik broj insekata stradava, događa se i prerana vegetacija a neke životinjske i biljne vrste zbog njega potpuno nestaju. Hrvatska je prije osam godina zbog ove pojave donijela i poseban Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, a Zadar je jedan od prvih gradova koji je krenuo u modernizaciju svoje rasvjete i smanjivanje štetnog utjecaja.

Grad Zadar postupnim prelazak na modernu, ekološku i energetski učinkovitu LED rasvjetu provodi u okviru projekta IRENE, sufinanciranog iz programa INTERREG HR-BA-ME, kroz koji je prošlog tjedana završeno postavljenje ukupno 137 nova, ekološka i energetski učinkovita rasvjetna tijela na Poluotoku. Nova LED rasvjeta financirana projektom IRENE nastavak je projekta zamjene stare rasvjete, započete kroz projekt CB-GREEN, a kojim je postavljeno ukupno 108 novih rasvjetnih tijela u Perivoju Vladimira Nazora te 18 novih rasvjetnih tijela u perivoju Kraljice Jelene Madijevke. Ugrađena rasvjetna tijela iz ovih dvaju projekta imaju mogućnost daljinske regulacije te su kompatibilni sa sustavom regulacije smještenom u Perivoju kraljice Jelene Madijevke.

Širenjem obuhvata nove LED javne rasvjete Grad Zadar nastavlja dobru praksu s ciljem potpunog prelaska na ekološki prihvatljivu javnu rasvjetu na području grada, pa je tako osim na Poluotoku u 2018. i 2019. godini u projektu do sada zamijenjeno ili novopostavljeno oko 270 rasvjetnih tijela. Rasvjetna tijela zamijenjena su novima u ulicama Sv. Vinka Paulskog, Kaljskoj, Rine Aras, Grigora Viteza, Novogradiškoj, Nikole Tavelića, Ante Starčevića i dr., dok je značajno progušćena rasvjeta u ulicama Stjepana Radića (prošle godine s desne, ove s lijeve strane), Nikole Šopa, Edvina Androvića, Eugena Kvaternika, u Kožinu i Petrčanima, na otocima Silbi, Molatu i Velom Ižu itd.

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra u kontinuitetu, putem Programa održavanja komunalne infrastrukture, osigurava dodatna sredstva kako za zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela novim, ekološki prihvatljivima, tako i za dopunu i progušćivanje javne rasvjete na mikrolokacijama po gradskim četvrtima. Tijekom proteklih godinu i pol brojne su lokacije na kojima je komunalni odjel na ovaj način podigao razinu urbanosti a posebno se ističe komunalna uređenost i opremljenost dionice Ulice Stjepana Radića, neposredno uz povijesnu jezgru, kaže pročelnik Robertino Dujela.

Prednosti nove LED rasvjete su mnogostruke. Prvenstveno, s LED rasvjetom se postižu značajne uštede kojima se štedi više od 60% energije u odnosu na konvencionalnu rasvjetu, što značajno doprinosi zaštiti klime. Ujedno je puno prihvatljivija za opće zdravlje ljudi jer nema treptajuću svjetlost, koja je uzročnik glavobolje i naprezanja očiju. Osim toga, nove svjetiljke zahtijevaju i manje održavanja, čime su dugoročno isplativije.

Nova LED rasvjeta koja je postavljena na Poluotoku ima drugačije karakteristike od dosadašnje jer je njen snop svjetla usmjeren prema dolje, što znatno doprinosi smanjenju svjetlosnog onečišćenja.

Radove kojim je postavljena nova rasvjeta je naručila Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, kao nositelj projekta IRENE, a izvođač ove grupe radova je zajednica ponuditelja LOCUM d.o.o. i Elos d.o.o. koji su bili najpovoljniji u provedenom postupku nabave. Radovi na prostoru grada Zadra su ukupne vrijednosti 1.139.481,25 kn s PDV-om.