Za vrijeme uskrsnih blagdana, prema kalendaru nastavnih aktivnosti Sveučilišta u Zadru u akademskoj godini 2018./2019., od 18. do 22. travnja nema nastave. 

Od 19. do 22. travnja Sveučilište je zatvoreno i stručne službe ne rade.