Zelena čistka u Vlašićima je, unatoč kiši i lošem vremenu, uspješno završena! 

U šumu na ulazu u Vlašiće prikupljeno je preko 5 tona, ukupno 40 m3 smeća. Iz Udruge Volim Vlašići za zahvaljuju pokroviteljima akcije: Turističkoj zajednici gradu Pagu, Gradu Pagu, Hrvatskim šumama, sponzorima: Soniku, Vinima otoka Paga i Restoranu Pansionu Dupin te partnerima: Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pag, Crvenom križu Pag, Lovačkom društvu Kamenjarka Pag, JU Naturi Jaderi, MO Vlašići, Pulićovoj dinastiji, učiteljici i učenicima u područnoj školi u Vlašićima, mještanina, volonterima i članovima udruge.