ZADAR- Pet mjeseci nakon što je u zadarskoj bolnici izabrana slovenska tvrtka Solide kao ekonomski najpovoljniji, Državna komisija je jučer odbila drugu žalbu Lavčevića na izbor izvođača za kapitalni projekt od 50-ak milijuna kuna.

- Za najviše 20-ak dana potpisat ćemo ugovor s izabranim izvođačem radova. Prema utvrđenoj dinamici, prvo će početi radovi na uređenju dnevne bolnice u samoj zgradi Kirurgije, zatim rušenja stare zgrade Zaraznog odjela na temeljima kojeg će se raditi zgrada dnevne bolnice, doznajmo od Boška Katića, voditelja ovog EU projekta za kojeg je zadarska kao i druge bolnice dobila nepovratnih 50 milijuna kuna. Sad, kada imaju sigurnog izvođača radova, Bolnica će raspisati natječaj za stručni nadzore te za kupnju opreme za dnevnu kirurgiju, najavio je voditelj projekta.

Žalbe Lavčevića koje su se pokazale kao gubitak vremena, prema riječima Katića, neće ugroziti  rok za povlačenje EU milijuna, za koji je ostalo još 11 mjeseci jer Opća bolnica ima pravo na traženje dva produžetka. S obzirom na to da je ponuda Solida od 37,6 milijuna kuna (bez PDV-a) veća od procijenjene vrijednosti koja je iznosila 32,2 milijuna kuna (bez PDV-a), Županija je, kao osnivač  Opće bolnice Zadar, osigurala financiranje za iduće dvije godine kojim će se zaokružiti ukupna investicija. Grad Zadar je iz ovog projekta dobio milijun kuna komunalnog doprinosa kojeg je Bolnica platila kao što će plaćati i PDV po isporučenim građevinskim situacijama.

Tako je od prije dvije godine.-  Isključivo za građevinske poslove ugovorene preko javna nabave, investitor, a u ovom slučaju to je Opća bolnica, porezni je obveznik plaćanja PDV-a koji se mora platiti u roku od 15 dana, pojasnio nam je Katić. To znači da Solida može naplatiti 37.6 milijuna kuna, dok  je  PDV od 9.4 milijuna kuna - obaveza koju će podmiriti zadarska bolnica.