Direktor Čistoće Dragan Maračić izvijestio je kako će u četvrtak na spremnicima za otpad na području Grada Zadra započeti postavljanje čipova.

- Postavljanje čipova na spremnike za miješani komunalni otpad (zeleni spremnik), kao dijelu novog elektroničkog načina obračuna usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, započet će u MO Crno u četvrtak 11. travnja 2019. godine u jutarnjim satima, najavio je Maračić.

Projekt postavljanja čipova na spremnike u skladu je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom na području Grada Zadra. Čipovi će omogućiti da se točno evidentira koliko koji potrošač stvara komunalnog otpada, a prema tome će se određivati i cijena usluge odvoza.

Za sve ostale mjesne odbore Grada Zadra korisnici će biti pravodobno obaviješteni, javljaju iz Čistoće.