Ministarstvo kulture odobrilo je  230 tisuća kuna za nastavak projekta obnove tvrđave sv. Mihovila na otoku Ugljanu.

Općina Preko koja je od Države dobila na korištenje taj prostor planira ga utrošiti na arheološko istraživanja. Ono će se provesti nakon što se s te mletačke utvrde skine stai antenski stupa odašiljača i veza. Novi stup, visine 84 metra, postavljen je na susjednoj uzvisini otoka Ugljana Mala glava i bit će u funkciji od 15. svibnja. Lokacija

Prema planovima općinske vlasti, tvrđava Sv. Mihovila bi u budućnosti trebala postati interpretacijski centar u kojemu bi bila prezentirana baština svih zadarskih otoka.

Općina Preko planira obnoviti i urediti tvrđavu Sv. Mihovila te turističku infrastrukturu u okviru kompleksa tvrđave, koji će postat turistička atrakcija i mjesto kulturnih, edukativnih, tradicijskih, umjetničkih i drugih događanja. Prema najavi iz Općine Preko, ostaci utvrde Sv. Mihovila postali bi "Dvorac otočnih priča".